31 (0)162 454087

Transport

Over ons

Eigen vervoerdienst = logistieke zekerheided, korte levertijd door snel te kunnen schakelen.

Eigen technische dienst met o.a. machinerparaties, NEN 3140 inspecties, keuren klimmaterieel & hijsmiddelen.

 

24/7 staan wij voor u klaar met onze gedegen kennis van producten en klant gerichte oplossingen.

Een groot assortiment van 120.000 industriele multi-branded artikelen waarvan 35.000 uit voorraad.

PRIVACYVERKLARING


Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Bunkercentrale bv Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en onderhouden van de relatie met Bunkercentrale bv Wanneer u iets koopt dan gebruiken we uw gegevens om het product mee te geven of af te leveren en voor de financiële afhandeling.
Als u geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact vanuit Bunkercentrale bv, dan kunt u dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van uw gegevens stopzetten.
Als u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van Bunkercentrale bv (bijvoorbeeld een nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie.
Als uw organisatie klant is van Bunkercentrale bv dan worden uw gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de aard van de relatie en daaruit voortkomende werkzaamheden of op grond van de wet. Daarnaast heeft Bunkercentrale bv een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, of anderszins), aanvullende informatie te sturen over Bunkercentrale bv zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT
Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens. Sommige gegevens zijn daarbij noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen en/of leveren van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties dat diensten bij Bunkercentrale bv afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van Bunkercentrale bv beter kunnen invullen.

BEWAARTERMIJNEN
Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Bunkercentrale bv de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Bunkercentrale bv de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Bunkercentrale bv op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

GEGEVENS OVER GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN COOKIES
Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden en gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.Op de website zijn ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Bunkercentrale bv geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

UITNODIGINGEN EN OVERIGE MAILINGS
Als u contactpersoon bent bij uw organisatie, deelneemt aan een activiteit van Bunkercentrale bv of als u informatie aanvraagt, kunnen we uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante activiteiten, dienstverlening, producten, etc. U kunt altijd aangeven geen mailing meer te willen ontvangen door zich direct af te melden of contact op te nemen met ons algemene e-mailadres info@nunkercentrale.nl


VERSTREKKINGEN AAN DERDEN
Bunkercentrale bv verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Bunkercentrale bv bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de nieuwsbrief-beheerder, de CRM/ERP-partij en hostingprovider).

INFORMATIEVERZOEKEN, INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
U kunt ons schriftelijk, per e-mail, op de hoogte stellen, als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Als u meer informatie wilt over Bunkercentrale bv, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neemt u dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.
 

Bunkercentrale bv
Kanaalstraat 31
4905BH Oostehout
info@bunkercentrale.nl


AANPASSEN PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Bunkercentrale bv adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy statement is bijgewerkt op 14-05-2020.